Van Hoboken Kunst Stichting
Naam: Van Hoboken Kunst Stichting / Van Hoboken Art Foundation
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Van Hoboken Stichting voor Internationale Kunstenaarsuitwisseling en Kunstenstudies / Van Hoboken International Artists Exchange and Art Studies
Ook genoemd(handelsnaam): Van Hoboken Kunst stichting / Van Hoboken Art Foundation
Statutaire zetel: /
Kvk nummer: 60098015
RSIN: 8537.64.311

Van Hoboken Kunst Stichting / Van Hoboken Art Foundation

De Van Hoboken kunst stichting is een hulporganisatie die als bemiddelaar optreedt bij uitwisselings-, studie (of vervolgopleidingen)- en gemeenschapsprojecten in het buitenland. ANBI
Voor jongeren zijn de ondersteunings-, opleidings- en projectmogelijkheden zeer uitgebreid, terwijl er (met name in Nederland) weinig of geen mogelijkheden geboden worden voor de oudere doelgroep.  Deze leeftijdsdiscriminiatie van ouderen is een belangrijk probleem, en de Stichting is tegen elke vorm van discriminatie. In Nederland worden in het kunstonderwijs leeftijdsgrenzen gehanteerd en daardoor zijn er voor de ouderen geen plaatsen en fondsen beschikbaar.
De Stichting biedt ondersteuning voor zowel beeldende als podiumkunsten als wel vormgeving- en andere beeldende kunstenaars met een wens tot verbreding of vernieuwing van hun ontwikkeling.
Van Hoboken Kunst Stichting onderscheidt zich van vergelijkbare instanties in het veld door meer drempels (beperkingen) te slechten en zo mogelijkheden te creëren voor haar doelgroep én instanties.

                                                                                                                                                                                                                           Van Hoboken heeft een ANBI-beschikking