Van Hoboken Kunst Stichting

Activiteiten van de stichting

De Van Hoboken kunst stichting is een hulporganisatie die als bemiddelaar optreedt bij uitwisselings-, studie (of vervolgopleidingen)- en gemeenschapsprojecten in het buitenland. De stichting regelt de financiering (zoals bijvoorbeeld studiebeurzen), legt de contacten met de betreffende organisaties/projecten en regelt alle noodzakelijke condities voor beide partijen (als tussenpersoon), zodat er van start kan worden gegaan. Deze uitwisselings-, studie en gemeenschapsprojecten zijn in het kader van kansenvergroting- en verbreding voor kunstenaars.

Kort gezegd bemiddelt Stichting Van Hoboken tussen een project, uitwisseling of (vervolg)opleiding en kunstenaar, waarbij de stichting verder gaat dan alleen bemiddelen, maar ook het financiële gedeelte en alle overige ondersteuning biedt die noodzakelijk is voor de start. Vraag en aanbod wordt op elkaar afgestemd.


Actueel verslag van uitgeoefende activiteit(en)

De stichting is op dit moment in een opstartende fase en tot nu toe nog niet actief in het veld getreden m.b.t. ondersteuningen aan kunstenaars. Er is eerst een oriënteringsfase geweest voor financieringsmogelijkheden (fondsenwerving) en samenwerkingsmogelijkheden met relevante organisaties en instanties. Gesprekken zijn geweest met het Centraal Bureau Fondswerving, voor de voorwaarden van een solide fondswerving.

Aanvraag ANBI keurmerk

De stichting is allerleerst bezig geweest met de aanvraag voor een ANBI Keurmerk en het voldoen aan de publicatieverplichting voor dit keurmerk.

Ontwikkelen website

De Stichting is op dit moment tevens bezig met het ontwikkelen van een website voor de Stichting, waarbij gegevens worden gepubliceerd zoals verplicht voor een ANBI Stichting Keurmerk en waarbij tevens informatie gegeven wordt omtrent de Stichting, voor fondsen en kunstenaars die in aanmerking willen komen voor een bemiddeling van de Stichting.

Netwerk- en samenwerkingsactiviteiten

Er zijn door de Stichting in deze periode verschillende contacten opgebouwd met Ierse opleidingen. Dit is een keuze omdat deze opleidingen verschillende projecten bieden, de kunstopleidingen hier op hoog niveau zijn, en het culturele klimaat hier hartelijk is. Daarnaast is aanvraag van projecten hier overzichtelijk (en te realiseren). In het Engelse jargon zijn dit: Exchange, Community Building Projects en Art Supplemented courses. Dit laatste heeft de bedoeling om techniek en stijl aan te vullen en te vernieuwen. Een verblijf van 3 maanden is het meest effectief. Een korter verblijf heeft het nadeel van weinig sociale acclimatisatie en te kleine spreidingskosten.

De Stichting heeft in Nederland samenwerking gezocht met onder meer de Mondriaan Stichting voor Pilotprojecten. De invalshoek van de Hoboken Kunst stichting wordt hier als aanvullend voor de kunsteducatie beschouwd.