Van Hoboken Kunst Stichting

Doelstellingen Van Hoboken Kunst Stichting

 

Algemene doel

het algemene doel van de Hoboken Kunst Stichting is: mogelijkheden scheppen voor vervolgstudies, projecten en opleidingen voor startende en oudere (vanaf ongeveer 40+) kunstenaars. Daarnaast biedt de stichting financiële en contactuele hulp bij de plaatsing c.q. uitwisseling.

Doelstelling

De doelstelling van de van Hoboken Stichting voor internationale Kunstenaarsuitwisseling en Kunstenstudies is dat zij werkzaam is als een hulporganisatie voor kunstenaars uit alle kunsten disciplines. Dat is door talentenontwikkeling en kansenvergroting voor zowel startende als oudere kunstenaars. De van Hoboken Stichting onderscheidt zich van vergelijkbare instituties in het veld door meer drempels te slechten. Drempels zoals:

  • beperkingen opgelegd aan toelating ouderen bij vervolgopleidingen;
  • het gebrek aan studiebeurzen voor vervolgopleidingen van jongeren;
  • of de beperkingen voor deelname aan uitwisselingen voor jongere en oudere kunstenaars.

De van Hoboken Kunst Stichting ziet een rol als bemiddelaar als hulporganisatie om de contactenplaatsing en financiële ondersteuning op zich te nemen.