Van Hoboken Kunst Stichting

Fincanciele gegevens Van Hoboken Kunst Stichting

 

2016

Klik hier voor een overzicht van de Balans en de Staat van Baten en Lasten 2016

Toelichting financieel overzicht jaar 2016

Gedurende het jaar zijn er donaties gedaan door de initiatiefnemer van de stichting in zijn functie van voorzitter. Er zijn geen bijdrages van derden geweest.

 

2015

Klik hier voor een overzicht van de Balans en de Staat van Baten en Lasten 2015

Toelichting financieel overzicht jaar 2015

Gedurende het jaar zijn er donaties gedaan door de initiatiefnemer van de stichting in zijn functie van voorzitter. Er zijn geen bijdrages van derden geweest.
Het jaar 2015 is onder andere gebruikt om een website te ontwikkelen waarop alle informatie met betrekking tot de Van Hoboken Kunststichting kan worden gepubliceerd.
Tevens is er een ANBI-status verkregen vanuit de overheid.

 

2014

Klik hier voor een overzicht van de Balans en de Staat van Baten en Lasten 2014

Toelichting financieel overzicht jaar 2014

De benodigde gelden voor het opstarten van de Stichting zijn door de initiatiefnemer in zijn functie van voorzitter verstrekt in de vorm van donaties. Er zijn geen bijdrages van derden geweest.
De door de stichting beoogde projecten zijn door onverwachte huisvestigingsproblemen en het (nog) ontbreken van bestuursleden niet uitgevoerd.
Het jaar 2014 is wel gebruikt als een informatief stadium voor samenwerkingsverbanden en de meest effectieve wijze van fondsenwerving. Voor het laatste is een ANBI status bij de overheid ingediend.
De stichting is vol vertrouwen dat bij de toekenning de fondsenwerving kan aanvangen en hiermee ook capabele bestuurders kunnen worden aangetrokken.