Van Hoboken Kunst Stichting

Bestuursleden gezocht!

De van Hoboken stichting is een kunsten bevorderende ideële organisatie in een opbouwfase. Voor het verwerkelijken van onze doelstellingen zoeken wij bestuursleden:

  • Financieel beheer;
  • Fondswerving;
  • Publiciteit en externe contacten;
  • Secretariaat beheer;
  • Adviserende leden (beeldende kunst, podiumkunsten, muziek, drama en vormgeving).

De van Hoboken stichting maakt geen onderscheid tussen de verschillende kunstdisciplines. De stichting bestrijdt discriminatie naar leeftijd, afkomst en levensovertuiging.

Wij willen zowel jonge als oudere kunstbeoefenaars verder helpen met trainingen, voorgezette opleidingen en plaatsing buiten Nederland.

De stichting is tevens in het bezit van een ANBI keurmerk. Meer informatie over dit keurmerk, ons doel, beleid en de activiteiten kunt u lezen op deze website: http://www.vanhobokenkunststichting.nl/


Heeft u interesse? E-mail dan uw motivatie, CV en ambitie bestuursfunctie naar info@vanhobokenkunststichting.nl.

Liever per post? Geen probleem. U kunt uw motivatie, CV en ambitie bestuursfunctie ook sturen naar:

Van Hoboken kunststichting
t.a.v. de voorzitter
Professor van der Heijdenstraat 30
6524 PC Nijmegen